Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
09.05.2018.  

Fondacija objavljuje Javni oglas za dodjelu povoljnih boračkih kredita za 2018/19. godinu. Javni oglas se objavljuje 09.05.2018. godine na ovoj web-stranici, dnevnom listu „Oslobođenje“, dnevnom listu „Dnevni list Mostar“ i na oglasnoj ploči Fondacije.

Javni oglas će biti otvoren 30 dana od objave 9.05.2018. do 9.06.2018. godine.

Tekst Javnog oglasa se nalazi na poziciji “OGLASI“ u dvije verzije (bosanski i hrvatski jezik).
Formulari za apliciranje se mogu preuzeti na poziciji “FORMULARI“ u dvije verzije (bosanski i hrvatski jezik) i u prostorijama Fondacije (Ismeta Mujezinovića broj 18, Sarajevo).


Obavještavaju se aplikanti koji se nalaze na konačnoj rang listi za 2017. godinu da će posljednja tranša realizacije kredita početi 04.06. 2018. godine i trajat će do 04.08. 2018. godine. Koji su to aplikanti može se pogledati u sekciji "RANG LISTE“ gdje je podloga na kojoj se nalazi ime aplikanta, a koji su prema raspoloživim sredstvima dospjeli na realizaciju, ofarbane u žuto.

Odluke ovim aplikantima biti će, u narednih nekoliko dana, dostavljene na kućne adrese sa uputstvom za realizaciju odobrenog kredita.

   
 
     
  PRAVILNICI
Pravilnik o dodjeli sredstava 2016 >>>
  FORMULARI

Zahtjev za kredit 2018 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2018 (hrv) >>>

  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+287 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com