Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
27.03.2017.  

Obzirom da je završena realizacija kredita u prethodnom kvartalu, stekli su se uslovi za realizaciju odobrenih kredita u posljednjem kvartalu dodjele kredita za 2016. godinu.

Realizacija kredita posljednjeg kvartala usvojene konačne rang liste za 2016.godinu počet će 01.04.2017. i trajat će do 31.05. 2017. godine.

Svim kandidatima koji su preostali (označeni-obojeni su) i nalaze se na ovoj listi, odluke će biti dostavljene poštom na kućnu adresu do kraja marta 2017.godine sa uputstvom za realizaciju.

Banka putem koje će se realizovati odobreni krediti je UniCredit banka. Kandidati, ako nemaju otvoren račun ovoj banci, dužni su otvoriti svoj račun u UniCredit banci u njima najbližoj poslovnici pomenute banke jer će se krediti moći realizovati samo putem UniCredit banke.

   
  Obavještavamo zainteresovane pripadnike boračke populacije da će Javni poziv za dodjelu povoljnih kredita za 2017.godinu biti objavljen 24.04.2017. godine (ponedeljak) i to u dnevnim listovima Avaz, Dnevnom listu Mostar, oglasnoj ploči fondacije i na ovoj web stranici.
   
 
     
  PRAVILNICI
Pravilnik o dodjeli sredstava 2016 >>>
  FORMULARI

Zahtjev za kredit 2017 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2017 (hrv) >>>

  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+287 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com