Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
25.10.2019.  

Upravni odbor Fondacije je dana 29.07.2019. godine donio Odluku o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2019.godinu.

Na osnovu ove konačne bodovne rang liste, klijentima će se dostaviti pojedinačne odluke na kućnu adresu u kojoj će biti naznačen iznos kredita i rok realizacije. Pojedinačne odluke će se dostavljati po tranšama tj. prema raspoloživim sredstvima.

II tranša će biti puštena na realizaciju od 28. oktobra.

KONAČNA RANG LISTA II Tranša >>>

   
 
     
  STATUT

Statut Fondacije >>>

  PRAVILNICI
Pravilnik o načinu odobravanja kreditnih i bespovratnih sredstava 2019. >>>
  FORMULARI

Zahtjev za kredit 2019 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2019 (hrv) >>>

  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+387 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com