Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
07.09.2018.  

Obavještavamo klijente koji su se našli na utvrđenoj konačnoj rang listi za 2018. godinu, nakon što su razmatreni pristigli prigovori, da će realizacija prve tranše kredita za 2018. godinu (prema trenutno raspoloživim sredstvima) početi 17.09.2018. god. i trajati će do 17.11.2018. godine.

Klijenti koji su na postojećoj listi boldirani žutom bojom spadaju u gore pomenutu prvu tranšu. Realizacija kredita se vrši putem UniCredit banke. Klijenti koji nemaju otvoren račun u UniCredit banci dužni su otvoriti račun u toj banci jer se jedino putem te banke mogu realizovati odobreni im krediti. Za realizaciju kredita potreban je jedan sudužnik. Sve nejasnoće vezano za realizaciju kredita, službenici Unicredit banke koji obrađuju kredit  dužni su proslijediti svojoj službi koja je nadležna za realizaciju pomenutih kredita.

Klijenti koji su se našli ispod boldiranih kredita prve tranše biti će razmatrani nakon završetka roka za realizaciju prve tranše (nakon 17.11.2018. godine) a njihov broj za narednu realizaciju odredit će u tom momentu raspoloživa novčana sredstva na računu Fondacije namijenjena za kredite.

Sarajevo, 07.09.2018. god.

RANG LISTE >>>

   
 
     
  PRAVILNICI
Pravilnik o dodjeli sredstava 2016 >>>
  FORMULARI

Zahtjev za kredit 2018 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2018 (hrv) >>>

  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+287 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com