Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
07.10.2016.  

Obzirom da Fondacija dodjeljuje kredite prema raspoloživim sredstvima (kvartalno) stekli su se uslovi za dodjelu u trećem kvartalu.

Realizacija kredita iz trećeg kvartala počet će 20.10.2016. godine i trajat će do 20.12.2016. godine.

Klijentima koji su stekli uslove za realizaciju odobrenih kredita na ovoj rang listi a „boldirani“ su, tj. označeni su tamnom bojom, Odluke će biti dostavljene na kućnu adresu do 20.10.2016. god. sa upustvom za realizaciju. Banka putem koje će se realizovati odobreni krediti je UniCredit banka.

Svi ostali koji se nalaze ispod podvučene crte realizovat će odobrene kredite u četvrtom kvartalu 2016. godine tj. krajem decembra 2016. godine. Ako i tada neki ne budu na listi za realizaciju, kredite će realizovati u prvom kvartalu 2017.godine.

Sarajevo, 07.10.2016.godine

Stručna služba Fondacije

   
 
     
  PRAVILNICI
Pravilnik o dodjeli sredstava 2016 >>>
  FORMULARI
Zahtjev za odobravanje kredita
Bosanski jezik (69 kb .doc) >>>
Hrvatski jezik (70 kb .doc) >>>
  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+287 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com