Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
27.07.2018.  

Podnosioci zahtjeva - prijave na oglas, rangirani na preliminarne rang liste, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Fondacije u roku od 15 dana od dana oglašavanja preliminarne rang liste, u kojem roku se mogu priložiti i dokazi koji mogu uticati na ukupni broj bodova i redoslijed na rang listi.

Nakon odlučivanja po prigovorima, Upravni odbor Fondacije donosi odluku o utvrđivanju i usvajanju konačnih rang listi za pojedine namjene prema pripadnosti boračkim/braniteljskim populacijama i odlučuje o visini sredstava koja se dodjeljuju.

RANG LISTE >>>

   
 
     
  PRAVILNICI
Pravilnik o dodjeli sredstava 2016 >>>
  FORMULARI

Zahtjev za kredit 2018 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2018 (hrv) >>>

  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+287 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com