O nama
   
 
 
 
Ured Fondacije se nalazi na adresi:
Ismeta Mujezinovića 18
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Možete nas kontaktirati putem telefona ili telefaksa na brojevima:
+387 (33) 55 89 00
+387 (33) 55 89 01

Sve dodatne informacije možete dobiti
i putem elektronske pošte na adresi:

fondacija@hotmail.com

 
     
 
Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/ razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Fondacija je počela sa radom 29.08.2002. godine i to sa upisom u Registar Fondacija Federacije Bosne i Hercegovine pod imenom „Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija“(FBP).

Članovi Upravnog odbora Fondacije imenovani 10.09.2015. godine

1. Salih Kulenović, predsjednik
2. Haris Siječić, član
3. Bahrija Kituša, član
4. Šerif Patković, član
5. Nikica Tomić, član
6. Dragan Radić, član
7. Jasna Zlomislić, član
8. Lazar Martinović, član

Organizacija Fondacije
Fondacijom rukovodi direktor Fondacije, a uposlenik je jedan stručni saradnik za informaciono-dokumentacione, administrativne i opće poslove.

Nadzor nad radom Fondacije
Nadzor nad radom Fondacije vrši Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida obrambeno-domovinskog rata.