Oglasi
 
 
   
 

01.03.2021.

JAVNI POZIV o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
pripadnika boračkih populacija za 2021. godinu (bos) >>>

JAVNI POZIV o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2021. godinu (hrv) >>>