Rang liste
 
 
   
 

02.14.2019.

Obavještavamo klijente koji su se našli na utvrđenoj konačnoj rang listi za 2018. godinu, nakon što su dobitnici kreditnih sredstava II tranše završili sa realizacijom, obaviještavamo Vas da će realizacija III tranše kredita iz 2018. godine (prema trenutno raspoloživim sredstvima) početi 15.04.2019. god. i trajati će do 15.06.2019. godine.

Realizacija kredita se vrši putem UniCredit banke. Klijenti koji nemaju otvoren račun u UniCredit banci dužni su otvotiti račun u toj banci jer se jedino putem te banke mogu realizovati odobreni im krediti. Za realizaciju kredita potreban je jedan sudužnik. Sve nejasnoće vezano za realizaciju kredita, službenici Unicredit banke koji obrađuju kredit dužni su proslijediti svojoj službi koja je nadležna za realizaciju pomenutih kredita.

KONAČNA RANG LISTA za III tranšu >>>