Rang liste
 
 
   
 

27.07.2018.

Podnosioci zahtjeva - prijave na oglas, rangirani na preliminarne rang liste, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Fondacije u roku od 15 dana od dana oglašavanja preliminarne rang liste, u kojem roku se mogu priložiti i dokazi koji mogu uticati na ukupni broj bodova i redoslijed na rang listi.

Nakon odlučivanja po prigovorima, Upravni odbor Fondacije donosi odluku o utvrđivanju i usvajanju konačnih rang listi za pojedine namjene prema pripadnosti boračkim/braniteljskim populacijama i odlučuje o visini sredstava koja se dodjeljuju.

Preliminarna rang lista sa pravom žalbe (2018. godina) >>>