Rang liste
 
 
   
 

04.05.2021.

Podnosioci zahtjeva na Javni poziv za 2021. godinu, rangirani na preliminarnu rang listu, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Fondaciju u roku od 15. dana počev od 04.05.2021. godine pa do 19.04.2021. godine.

ODLUKA o utvrđivanju preliminarna bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2021. godinu >>>