Rang liste
 
 
   
 

27.05.2021.

Na osnovu utvrđene konačne bodovne rang liste, klijentima kojima je odobren iznos kredita će se dostaviti pojedinačne odluke na kućnu adresu u kojoj će biti naznačen iznos kredita i rok za realizaciju.
Pojedinačne odluke će se dostavljati po tranšama u toku tekuće godine tj. prema raspoloživim sredstvima u skladu sa povratom glavnice već dodjeljenih kredita iz prethodnih godina a u skladu sa Javnim pozivom za 2021. godinu.

Ukoliko lica kojima su odobreni iznosi ista ne realizuju idu slijedeći aplikanti sa iste rang liste po utvrđenom redoslijedu.

ODLUKA o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2021. godinu >>>