Usvajanje dokumentacije

Upravni odbor Fondacije je dana 16.05.2024. godine razmatrao i donio slijedeće: Usvojio poimenični spisak zahtjeva koji nisu dostavili dokumentaciju traženu Javnim pozivom za 2024. godinu; SPISAK (.pdf) >>> Odluku o […]