Objava javnog poziva za 2024. godinu

Javni poziv o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija počinje 26.02.2024. godine (ponedjeljak) i trajat će do 26.03.2024. godine.   JAVNI […]