Usvajanje dokumentacije

Upravni odbor Fondacije je dana 16.05.2024. godine razmatrao i donio slijedeće: Usvojio poimenični spisak zahtjeva koji nisu dostavili dokumentaciju traženu Javnim pozivom za 2024. godinu; SPISAK (.pdf) >>> Odluku o […]

Objava javnog poziva za 2024. godinu

Javni poziv o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija počinje 26.02.2024. godine (ponedjeljak) i trajat će do 26.03.2024. godine.   JAVNI […]