Usvajanje dokumentacije

Upravni odbor Fondacije je dana 25.04.2023. godine razmatrao i donio slijedeće: Usvojio poimenični spisak zahtjeva koji nisu dostavili dokumentaciju traženu Javnim pozivom za 2023. godinu >>> Odluku o usvajanju bodovnih […]