Konačna rang lista za 2022. godinu

Upravni odbor Fondacije je dana 31.05.2022. godine donio Odluku o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2022. godinu – krediti.

Na osnovu ove bodovne liste klijentima će se dostavljati pojedinačne odluke u više tranši u toku godine po raspoloživim finansijskim sredstvima povrata glavnice već dodjeljenih kredita na kućnu adresu u skladu sa naznačenim iznosima.

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste za 2022. godinu (.pdf) >>>