Odluka o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za 2023. godinu

Upravni odbor Fondacije je dana 25.05.2023. godine donio Odluku o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2023. godinu – krediti.

Na osnovu ove bodovne liste klijentima će se dostavljati pojedinačne Odluke u više tranši u toku godine po raspoloživim finansijskim sredstvima povrata glavnice već dodjeljenih kredita na kućnu adresu u skladu sa naznačenim iznosima.

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste za 2023. godinu >>>