Konačna rang lista za 2022. godinu

Upravni odbor Fondacije je dana 31.05.2022. godine donio Odluku o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2022. godinu – krediti. […]