O nama

O nama

Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/ razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Fondacija je počela sa radom 29.08.2002. godine i to sa upisom u Registar Fondacija Federacije Bosne i Hercegovine pod imenom „Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija“(FBP).

Članovi Upravnog odbora Fondacije imenovani 09.10.2019. godine

  1. Safet Sijerčić, predsjednik
  2. Bahrija Kituša, član
  3. Amir Sinanović, član
  4. Aljo Bošnjaković, član
  5. Dragan Radić, član
  6. Jasminka Zlomislić, član
  7. Nikoca Tomić, član
  8. Lazar Martinović, član


Organizacija Fondacije

Fondacijom rukovodi direktor Fondacije Adem Šačić, Stručna služba Fondacije: jedan uposlenik Stručni saradnik za informaciono-dokumentacione, administrativne i opće poslove i jedan uposlenik mlađi referent.

Nadzor nad radom Fondacije
Nadzor nad radom Fondacije vrši Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida obrambeno-domovinskog rata.

Ured Fondacije se nalazi na adresi:
Ismeta Mujezinovića 18
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Možete nas kontaktirati putem telefona ili telefaksa na brojevima:
+387 (33) 55 89 00
+387 (33) 55 89 01

Sve dodatne informacije možete dobiti
i putem elektronske pošte na adresi:
fondacija@hotmail.com